PODPORA UMĚLCŮ

NA VOLNÉ NOZE

EN

0

0,- Kč

podpořených žadatelů

vyplacená finančí podpora

Sbírka je ukončena. Děkujeme všem podporovatelům, jste úžasní!!! Za 93 dnů se díky 304 dárcům podařilo vybrat 670 500 Kč.  Finanční prostředky umožnily přímo podpořit 33 umělců přes transparentní účet 2001790613/2010 . 

II. kolo sbírky je výrazem sounáležitosti a cílené pomoci umělcům, kteří pracující bez stálých angažmá především projektovým způsobem, pobírají rodičovský příspěvek či mají malé děti. Jsou závislí na příjmech kulturních akcí, které se díky opatřením v souvislosti s Covid-19 nemohou konat. V důsledku přerušení veřejné umělecké činnosti, bez náhrady ušlého zisku, se dostávají do finančních těžkostí.

Podrobnosti viz. podmínky sbírky.

V I. kole sbírky 2. 4. - 8. 6. 2020 se podařilo vybrat přes portál Donio.cz 1 320 000 Kč díky 403 donátorům, podpořeno bylo celkem 123 muzikantů, zpracováno 245 žádostí.

Video

Sbírka podporující umělce na volné noze

Tento rok nám více bral a méně dával. Díky částečným uvolněním, měli někteří umělci to štěstí, že mohli v létě pracovat a někteří mají možnost žádat o státní podporu. Podpůrné granty MPO se ale bohužel netýkají těch, kteří by si finanční pomoc zasloužili nejvíce. Jsou to rodiče s malými dětmi, zejména ti, kteří pobírající rodičovský příspěvek. Právě jim se budeme, svaší pomocí, snažit přispět jednorázovou částkou 20,000Kč. Tato částka nemůže nahradit příjmy zminulých let, kdy bylo normální, že vdobě takzvané rodičovské dovolené umělci nestagnují, ale jsou aktivní. Jinak to vnaší umělecké sféře ani nejde.

Kultura patří mezi výdobytky rozvinuté civilizace. Má mnoho podob. Ta alternativní, na volné noze, tvoří nedílnou součást kulturního podhoubí. Řada speciálních projektů, vizí, edukačních aktivit, performací by bez nezávislé scény nevznikla.

Prosím, pomozte nám s podporou, vyšlete signál. Jsme na stejné lodi. Kultura a její tvůrci vaši velkorysost potřebují!

Facebook

JAK BUDE SBÍRKA PROBÍHAT?


Sbírka bude probíhat na www.donio.cz

Prostředky budou rozdělovány z transparentního účtu. 2001790613/2010

Termín ukončení - 11. 3. 2021

Výše podpory - 20,000 Kč

Informace a detaily na www.muzikantivolnanoha.czKOMU POMŮŽETE?


Umělcům, kteří nemají stálé zaměstnání a pobírají rodičovský příspěvek  či mají malé děti, které ještě nejsou školou povinné. Jsou závislí na příjmech jednorázových kulturních akcí, které se kvůli opatřením v souvislosti s Covid-19 nemohou konat. V xdůsledku přerušení veřejné umělecké činnosti, bez náhrady ušlého zisku, se dostávají do finančních těžkostí.


KDO MŮŽE ŽÁDAT?


Absolventi středních uměleckých škol, živitelé rodin pobírající rodičovskou podporu, aktivní umělci všech oborů, kteří nemají stálý pracovní poměr větší než 0,5 úvazku.CO MŮŽETE ZÍSKAT?


volný vstup na koncert Baborák Ensemble kukončení sbírky 11.3.2021 (vpřípadě že bude umožněno koncerty pořádat, nebo později)


CD ke 100. Výročí narození Astora Piazzolly – RADEK BABORÁK ORQUESTRINA– Animal music

Organizátoři


RADEK BABORÁK - HORN FEST PRAHA

DANA SYROVÁ - MenART, akademie mentoringu uměleckého vzdělávání

PETR OSTROUCHOV - ANIMAL MUSICPodporovatelé


LIBĚNA SEQUARTOVÁ - sólohobojistka FOK , UR Fok

Petr Ries- koncertní mistr kontrabasů Čf, UR Čf

VLASTIMIL KOBRLE - koncerní mistr SOČR, UR Sočr

JAKUB HOŘEJŠÍ - UR Státní Opera Praha, sólohornista

JIŘÍ HOUDEK - sólotrumpetista ND, UR NDPatroni


MIROSLAVA NĚMCOVÁ - senátorka

MARKÉTA ADAMOVÁ-PEKAROVÁ - poslankyně

ANNA ŠÍPOVÁ - senátorka

OLGA MENZLOVÁ - producentka

JAN HŘEBEJK - režisér

DANA MORÁVKOVÁ - herečka

PETR MALÁSEK - skladatel

KAREL KOVÁŘ - youtuber

MARIE ROTTROVÁ - zpěvačka

JAROSLAV KRPEC - Durability s.r.o..

„Mnozí z nás aktivně iniciují celou řadu projektů, významně obohacujeme nejen české hudební dění a vystoupeními na mezinárodních festivalech v cizině úspěšně reprezentujeme české kulturní dědictví. Osobní odpovědností, pílí i nasazením,  zodpovědností za členy souborů, pěstujeme tradici, která je velmi silná a závazná. Celým kulturním světem stále rezonují jména jako Václav Talich, Ema Destinnová, Jarmila Novotná, Rafael Kubelík, Josef Suk, Rudolf Firkušný. Na jejich odkaz navazujeme a jsme povinni ho rozvíjet. V časech omezení všech koncertních produkcí a zákazu cestování se ocitáme bez příjmů, které jsou i v dobách klidných nepravidelné a těžko odhadnutelné. Pokusme se najít alternativy a nenechme nezávislou kulturu padnout na kolena. Za vaší podporu přijměte prosím předem tisíceré díky.”


Radek Baborák

iniciátor sbírky 

„Žijeme mimořádné okamžiky. Solidarita a pomoc jsou nezbytná napříč celou společností. V první linii samozřejmě nejurgentněji. Kultura v době krize patří k těm velmi zranitelným. Proto jsme se společně s naším mentorem Radkem Baborákem rozhodli organizovat transparentní podporu muzikantů na volné noze, kteří jsou v umělecké frontě v první linii. Děkujeme všem, kteří sbírku podpoří," 


Dana Syrová  |  zakladatelka Akademie uměleckého vzdělávání MenART.

#kulturažije

Hudba je po celá staletí součástí tradic, je to něco, co lidi spojuje, ukazuje jim směr v dobách temných a baví je v dobách slávy a rozkvětu. Hudba tvoří národní kulturu. A ta se dědí z generace na generaci. Bez aktivních muzikantů bychom o tento národní klenot spostupem času přišli. Že nejste zrovna milovníky vážné hudby? Ale co třeba takový film, seriál, reklamní znělka, rozhlas, počítačová hra? Bez hudebního doprovodu by byl zážitek poloviční.

Organizátoři

Radek Baborák


Hornista a dirigent Radek Baborák patří mezi nejvýraznější osobnosti světové klasické hudební scény. Za více než 25 let sólové kariéry oslovil svým mimořádným muzikantským projevem posluchače v nejvýznamnějších kulturních centrech po celém světě. Spolupracoval s řadou výjimečných dirigentských osobností, jako jsou Daniel Barenboim, Simon Rattle, Vladimír Ashkenazy, Naame Järvi či Seidži Ozawa. Radek Baborák v minulosti působil jako sólohornista v PKF — Prague Philharmonia,

Více na www.baborak.com.

Horn Fest Praha


Horn Fest vznikl z iniciativy českého hornisty Radka Baboráka, který by tímto krokem rád přispěl k zachování více než 300leté tradice české hornové hry. Spojujícím prvkem celého festivalu je proto právě lesní roh. V rámci Horn Festu mohou posluchači vyslechnout různé polohy tohoto nástroje podpořené rozmanitým nástrojovým obsazením a žánrově i dobově velmi pestrým programem. Budou se moci sami přesvědčit, že lesní roh není jen nástrojem loveckým, ale především nástrojem melodickým s nekonečným množstvím barevných škál, jenž se skvěle pojí jak s nástroji dechovými, tak i se smyčci!

Více na www.hornfestpraha.cz.

MenART


Akademie MenART, která je jednou ze dvou hlavních aktivit Nadačního fondu Magdaleny Kožené, je unikátním ročním stipendijním programem mentoringu uměleckého vzdělávání, do kterého se mohou zapojit nadaní žáci základních uměleckých škol a jejich učitelé. Nyní probíhá II. úspěšný ročník, kterého se účastní 142 stipendistů. Stipendijní akademie propojuje uměleckou praxi a vzdělávání, inspiruje k výměně zkušeností a navázání vazeb důležitých pro další tvůrčí činnost v rámci moderních přístupů k uměleckému vzdělávání talentovaných žáků a škol, které usilují o podporu jejich talentů. MenART tak zdůrazňuje zásadní význam dvou klíčových prvků v životě mladého umělce, kterými jsou možnost inspirativního setkání se silnými tvůrčími osobnostmi a dlouhodobá spolupráce s kvalitním pedagogem. 

Více na  www.menart.cz.

#kulturažije