Podpořte muzikanty 

na volné noze!

Facebook
EN

81
podpořených žadatelů

870.000,-Kč
vyplacená finančí podpora

Ve III. týdnu od 14. 4. – 20. 4. 2020  jsme registrovali 54 nových žádostí o jednorázovou finanční podporu muzikantů OSVČ, mezi které bylo rozděleno 70.000 Kč. V souladu s kritérii vyhlášené sbírky Donio.cz/muzikanti byli přednostně podpořeni samoživitelé a živitelé rodin. V této III. vlně podpořeno 7 žadatelů. Od počátku Sbírky 2. 5. jsme registrovali 187 žádostí v celkové výši 2 510tis.  Věříme, že rychlá pomoc je účinná pomoc a děkujeme všem dárcům za jejich velkorysou pomoc a výraz solidarity. Rozdělujeme 100% vybrané částky.


Sbírka si od počátku získala symbolickou i finanční podporu mnoha významných osobností,  podpořilo ji aktivně velké množství muzikantů. Vnímáme tuto vzájemnou solidaritu a potřebu konkrétní individuální pomoci.  Intenzivně oslovujeme další podporovatele. 


Potřeby žadatelů v tuto chvíli silně převyšují finanční naplněnost sbírky, proto dočasně pozastavujeme příjem dalších žádostí. Své úsilí budeme věnovat získání dalších finančních zdrojů.

O dalších krocích Vás budeme informovat.


#kulturažije

Hudba je po celá staletí součástí tradic, je to něco, co lidi spojuje, ukazuje jim směr v dobách temných a baví je v dobách slávy a rozkvětu. Hudba tvoří národní kulturu. A ta se dědí z generace na generaci. Bez aktivních muzikantů bychom o tento národní klenot spostupem času přišli. Že nejste zrovna milovníky vážné hudby? Ale co třeba takový film, seriál, reklamní znělka, rozhlas, počítačová hra? Bez hudebního doprovodu by byl zážitek poloviční.

Video

Za realizaci videa obrovské díky Vladkroupa Film a všem účinkujícím

Organizátoři

Patroni

Radek Baborák

Horn Fest Praha

MenART, akademie mentoringu uměleckého vzdělávání


Sbírka je organizována pod záštitou radní pro kulturu MHMP Hany Třeštíkové.

Daniel Barenboim

Jakub Hrůša

Tomáš Netopil

Tomáš Brauner

Emmanuel Villaume

Semjon Byčkov

Jan Kučera

Podporovatelé

David Mareček, generální ředitel České filharmonie

Daniel Sobotka, ředitel Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK

Jakub Čížek, ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu  

Roman Bělor, ředitel MHF Pražské jaro

Jan Pikna, ředitel NF Smetanova Litomyšl

Jan Simon, ředitel MHF Dvořákova Praha  

Ludvík Bohman, ředitel Intergram

Jiří Kejval, podnikatel a předseda Český olympijský výbor 

Oldřich Smola, ředitel Nadace Život umělce

Miroslav Kalousek poslanec

Tomáš Petříček, ministr zahraničí

Miroslava Němcová, poslankyně

Gábor Tarkövi, trumpetista

Karel Schwarzenberg - poslanec


„Neustále se každým dnem připojují další významní podporovatelé, kteří si uvědomují vážnost situace,“


Epoque Quartet, Václav Hudeček, Josef Špaček, Milan Al-Ashhab, Martina Bačová, Eva Jamníková, Tomáš Jamník, Jakub Junek, Jan Pěruška, Jan Pěruška jr., Matouš Pěruška, David Pěruška, Kristina Fialová, Petr Nouzovský, Karel Untermüller, Hana Baboráková, Vít Petrášek, Kristýna Farag, Jana Semerádová, Vilém Veverka, Ludmila Peterková, Petr Valášek, Kateřina Englichová, Indi Stivín, Jiří Stivín jr., Miroslav Sekera, Ivo Kahánek, Stanislav Gallin, Tererie Fialová, Alena Grešlová, Lukáš Klánský, Karel Košárek, Marek Kozák, Václav Krahulík, Václav Mácha, Andrea Mottlová, Slávka Vernerová, Vladimír Kroupa, Přemysl Havlík 


„Žijeme mimořádné okamžiky. Solidarita a pomoc jsou nezbytná napříč celou společností. V první linii samozřejmě nejurgentněji. Kultura v době krize patří k těm velmi zranitelným. Proto jsme se společně s naším mentorem Radkem Baborákem rozhodli organizovat transparentní podporu muzikantů na volné noze, kteří jsou v umělecké frontě v první linii. Děkujeme všem, kteří sbírku podpoří," 


Dana Syrová

zakladatelka Akademie uměleckého vzdělávání MenART.

„Mnozí z nás aktivně iniciují celou řadu projektů, významně obohacujeme nejen české hudební dění a vystoupeními na mezinárodních festivalech v cizině úspěšně reprezentujeme české kulturní dědictví. Osobní odpovědností, pílí i nasazením,  zodpovědností za členy souborů, pěstujeme tradici, která je velmi silná a závazná. Celým kulturním světem stále rezonují jména jako Václav Talich, Ema Destinnová, Jarmila Novotná, Rafael Kubelík, Josef Suk, Rudolf Firkušný. Na jejich odkaz navazujeme a jsme povinni ho rozvíjet. V časech omezení všech koncertních produkcí a zákazu cestování se ocitáme bez příjmů, které jsou i v dobách klidných nepravidelné a těžko odhadnutelné. Pokusme se najít alternativy a nenechme nezávislou kulturu padnout na kolena. Za vaší podporu přijměte prosím předem tisíceré díky.”


Radek Baborák

iniciátor sbírky 

Kde a jak podpořit?

Finančně na

> Sdílením na sociálních sítích

> Předáváním a šířením informace o sbírce

> Uspořádáním streamovaného vystoupení

Komu pomůžete?


Hudebníkům, kteří nemají stálé zaměstnání a jsou tak závislí na příjmech z jednorázových akcí, společenských událostí a zahraničních turné. Lidem, kteří se díky opatřením vydaným v souvislosti se zamezením šíření COVID-19 dostali do vážných finančních problémů v důsledku zrušení jejich plánované koncertní a jiné umělecké činnosti bez náhrady ušlého zisku. Žádat o pomoc mohou umělci, kteří se věnují hudbě na profesionální úrovni a mají odpovídající hudební vzdělání. V kritériích budou upřednostněni samoživitelé, živitelé rodin a aktivní hudebníci, kteří nemají stálý pracovní poměr větší než 0,5 úvazku. Příjmy z veřejných koncertů a produkcí pro ně představují zásadní část příjmů. V závislosti na výši vybraných prostředků bude možné jednorázově požádat o dvě úrovně podpory. Prostředky jsou rozdělovány z transparentního účtu s číslem: 2001790613/2010.

Organizátoři

‍Radek Baborák


‍Hornista a dirigent Radek Baborák patří mezi nejvýraznější osobnosti světové klasické hudební scény. Za více než 25 let sólové kariéry oslovil svým mimořádným muzikantským projevem posluchače v nejvýznamnějších kulturních centrech po celém světě. Spolupracoval s řadou výjimečných dirigentských osobností, jako jsou Daniel Barenboim, Simon Rattle, Vladimír Ashkenazy, Naame Järvi či Seidži Ozawa. Radek Baborák v minulosti působil jako sólohornista v PKF — Prague Philharmonia,

‍Více na www.baborak.com.

Horn Fest Praha


Horn Fest vznikl z iniciativy českého hornisty Radka Baboráka, který by tímto krokem rád přispěl k zachování více než 300leté tradice české hornové hry. Spojujícím prvkem celého festivalu je proto právě lesní roh. V rámci Horn Festu mohou posluchači vyslechnout různé polohy tohoto nástroje podpořené rozmanitým nástrojovým obsazením a žánrově i dobově velmi pestrým programem. Budou se moci sami přesvědčit, že lesní roh není jen nástrojem loveckým, ale především nástrojem melodickým s nekonečným množstvím barevných škál, jenž se skvěle pojí jak s nástroji dechovými, tak i se smyčci!

Více na www.hornfestpraha.cz.

MenART


Akademie MenART, která je jednou ze dvou hlavních aktivit Nadačního fondu Magdaleny Kožené, je unikátním ročním stipendijním programem mentoringu uměleckého vzdělávání, do kterého se mohou zapojit nadaní žáci základních uměleckých škol a jejich učitelé. Nyní probíhá II. úspěšný ročník, kterého se účastní 142 stipendistů. Stipendijní akademie propojuje uměleckou praxi a vzdělávání, inspiruje k výměně zkušeností a navázání vazeb důležitých pro další tvůrčí činnost v rámci moderních přístupů k uměleckému vzdělávání talentovaných žáků a škol, které usilují o podporu jejich talentů. MenART tak zdůrazňuje zásadní význam dvou klíčových prvků v životě mladého umělce, kterými jsou možnost inspirativního setkání se silnými tvůrčími osobnostmi a dlouhodobá spolupráce s kvalitním pedagogem. 

Více na  www.menart.cz.

#kulturažije